Poznaj

Tamar Resources

brytyjskich inwstorów w sektorze górnictwa
Kim jesteśmy

Tamar Resources jest brytyjską spółką z siedzibą w Londynie.

Zajmujemy się inwestowaniem i rozwojem kopalni węgla koksowego w Europie.

Nasze środki finansowe pochodzą od brytyjskich funduszy inwestycyjnych.

 

Jesteśmy doświadczonymi inwestorami w sektorze górnictwa.

 
KWK Krupiński

Tamar zwrócił się do Ministerstwa Energii Polski z ofertą nabycia i ponownego otwarcia kopalni węgla kamiennego Krupiński w Suszcu, przeznaczonej do likwidacji w marcu 2017 r.

 

Tamar proponuje przekształcenie kopalni w producenta węgla koksowego poprzez inwestycję o watości 200 milonów dolarów. Naszym zamiarem jest dotarcie do pokładów surowca znajdujących się poniżej dotychczas wydobywanego węgla energetycznego.

 

Zatrudnieni w Polsce pracownicy i zarząd kopalni to ponad

2 tysiące nowych bezpośrednich miejsc pracy na Śląsku

(i o wiele więcej pośrednich) oraz 400 kontraktów dla usługodawców podczas wstępnej fazy inwestycji. Ponownie otwara kopalnia będzie polską spółką ze wsparciem brytyjskiego kapitału.

 

Jesteśmy zaszczyceni partnerską współpracą ze Śląsko-Dąbrowską NSZZ „Solidarność” oraz związkiem pracowników zatrudnionych na Krupińskim. Tamar zobowiązał się do zapewnienia dobrych warunków płac i zatrudnienia. Bezpieczeństwo pracowników będzie jednym z naszych najwyższych priorytetów.

 
Partnerzy

Głównym partnerem finansowym Tamar przy nabyciu kopalni Krupiński jest Greenstone Resources.

 

www.greenstoneresources.com

Greenstone jest bryryjskim funduszem private equity, który zajmuje się inwestowaniem w aktywa górnicze. Fundusz zapewnia też znaczne wsparcie finansowe dla Tamar. Wiedza techniczna Greenstone uzupełnia też własne zasoby Tamar.

 

Greenstone Capital LLP posiada upoważnienie Financial Services Authority (organ ustanowiony w celu regulacji sektora usług finansowych w Wielkiej Brytani).

Doradcą prawnym Tamar jest renomowana międzynarodowa firma prawnicza Bryan Cave Leighton Paisner.

www.bclplaw.com

 
 
 
Zarząd

George Rogers jest dyrektorem zarządzającym Tamar. W trakcie ponad 30 letniej kariery zawodowej, odpowiadał za realizację inwestycji górniczych o wartości kilkunastu milardów dolarów. George jest dziś jednym z wiodących światowych bankowców w sektorze górniczym.

 

George jest wierny filozofii wysokich standardów środowiskowych i bezpieczeństwa górników.

Dyrektor Tamar jest wspierany przez zespół ekspertów w dziedzinie górnictwa, analizy technicznej, finansowej oraz realizacji inwestycji.

Jeśli proces sprzedaży Krupińskiego się powiedzie, Tamar powoła nowy zespół zarządzający w celu odbudowy kopalni, działający w ramach Tamar Polska Sp. z o.o, polskiej spółki-córki Tamar.

Węgiel

Plan operacyjny Tamar polega wyłącznie na wydobyciu węgla koksowego. Służy on do produkcji koksu, który jest niezbędnym składnikiem w produkcji stali. Obecnie nie ma innego sposobu wytwarzania tego stopu metali.

 

Unie Europejska w pełni popiera wydobycie węgla koksowego i wymienia go jako jeden z kluczowych surowców strategicznych w Europie.

 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en

 

Tamar nie zamierza wydobywać węgla energetycznego ze złóż Krupińskiego. Węgiel tego rodzaju jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, a działania na arenie międzynarodowej i UE mają na celu stopniowe odejście od spalania węgla na cele energetyczne.

Szukasz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami za pomocą telefonu lub maila.
 
linkedin logo.jpg